Pravila za uporabo vsebin

Pravila za uporabo vsebin opredeljujejo pod katerimi pogoji se vsebine s spletne strani Društva za zaščito živali Kranj lahko kopirajo.
Vse vsebine, ki so objavljene na strani, so avtorsko delo in so zaščitene z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah. Če želite javno objaviti določeno vsebino s spletne strani Društva za zaščito živali Kranj, morate pridobiti dovoljenje Društva. Dodaten pogoj za uporabo vsebine je navedba vira informacije (spletna stran Društva za zaščito živali Kranj) ter ime in priimek osebe, ki je avtor/-ica dotičnega besedila, fotografije ali druge vsebine spletne strani. Nedovoljena raba vsebin te spletne strani je prepovedana!
 
Pravila veljajo od 1. 9. 2010. Pridržujemo si pravico do spremembe ali dopolnitve pravil.